Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag Leo,

Voorzover ik de Vlaamse cultuur ken en kan begrijpen (ik ben zelf voor
de helft Waal) weet ik dat Vlamingen formeler zijn dan Nederlanders en
vaker gebruik zullen maken van de U-vorm. Daarnaast zijn er meerdere
uitdrukkingen en formuleringen die over en weer eigenaardig over kunnen
komen.

Wanneer je dit doortrekt brengt dit mij dan bij de wedervraag of dit er
dan uiteindelijk toe moet leiden dat er een Vlaamse en een Nederlandse
localisatie komen of accepteren we dat de oorsprong van de vertaler
herkenbaar is in de opgeleverde vertaling?

Ben

Op 21-06-11 23:05, Leo Moons schreef:
Hallo,

Nog even een steentje in de kikkerpoel: gaan we voor je, jij en jou of
voor u, u en u? Ik lees beide op de site en denk dat we toch best een
vaste lijn aanhouden.

Vriendelijke groeten

Leo


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.