Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Nog even een steentje in de kikkerpoel: gaan we voor je, jij en jou of voor u, u en u? Ik lees beide op de site en denk dat we toch best een vaste lijn aanhouden.

Vriendelijke groeten

Leo

Op 20/06/2011 22:57, Leo Moons schreef:
Hallo allemaal,

Zie ook mijn vorige mail

Op 19/06/2011 16:48, Ben Engbers schreef:
Bij sommige termen (bv bug fixes) vraag ik me af of er behoefte is aan
een vertaling. Los daarvan heb ik een paar suggesties ingevoegd.

Ben

Op 19-06-11 12:51, Cor Nouws schreef:
Cor Nouws wrote (06-06-11 20:53)

OK, hier wat termen die ik zo willekeurig heb vezameld en mogelijke
vertalingen er bij. Graag voorkeuren/aanvullingen/...


contributors
   bijdragers
   actieve leden
   contribuanten
mensen die meewerken => mensen die een actieve bijdrage leveren (het hangt ervan af op welke manier ze actief zijn). Anders gaat mijn voorkeur uit naar contribuanten.

downloaden
   downloaden
ophalen

gedownload
   gedownload
   binnengehaald
opgehaald

bug fixes
   foutreparaties
   verbeteringen

release
   release
   uitgave
   versie
editie

release notes
   release notes
   uitgave-opmerkingen

build (new build)
   build
versie => bouw-versie (bij 'versie' heb ik een associatie met een min of meer officiƫle build)
Klinkt erg zwaar ;-)
   pakket
   exemplaar

package (to download)
   pakket
   bestand
bundel

final (final version)
   definitieve
   finale
   final

early adopters
   snelle instappers
voorlopers

hackers
   ontwikkelaars


Quality assurance
   Kwaliteitsborging

Localization
   Land-aanpassing
Voor 2- of meertalige landen is dit niet altijd eenduidig (tot nader is Belgiƫ zulk een land);-)

Vriendelijke groeten

-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1382 / Virusdatabase: 1513/3717 - datum van uitgifte: 06/21/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.