Date: prev next · Thread: first prev next lastCor Nouws wrote (06-06-11 20:53)

In jou vertaling zaten wat woorden die ik zelf nooiiit zou kiezen en ook
woorden waarvan ik dacht, hé, da's een goeie.

Zal ik wat bij elkaar harken en er een lijntje over opzetten? Er zijn
hier nog veeel meer vertalers op de lijst. En voor mij is het wel goed
om het eens op een rijtje te krijgen, voor de korte aankondigingen die
ik zo tussendoor maak. Als ik me dan gesteund weet door een gezamenlijke
lijst voorkeurswoorden, is dat wel zo handig ..


OK, hier wat termen die ik zo willekeurig heb vezameld en mogelijke vertalingen er bij. Graag voorkeuren/aanvullingen/...


contributors
    bijdragers
    actieve leden
    contribuanten
    mensen die meewerken

downloaden
    downloaden
    
gedownload
    gedownload
    binnengehaald

bug fixes
    foutreparaties
    verbeteringen

release
    release
    uitgave
    versie

release notes
    release notes
    uitgave-opmerkingen

build (new build)
    build
    versie
    pakket
    exemplaar

package (to download)
    pakket
    bestand

final (final version)
    definitieve
    finale
    final

early adopters
    snelle instappers

hackers
    ontwikkelaars


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.