Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Pjotr,

( Breng deze weer naar de lijst ...
Anderen: doordat Pjotr me off-list had gemaild, hebben we even buiten jullie om gecorrespondeerd ;-) )


Pjotr wrote (06-06-11 17:53)

Met je wijzigingen kan ik leven, maar twee zinnen heb ik weer iets veranderd:

Merci. Je zult wellicht gezien hebben dat de aankondiging al is verzonden, met nog enkele veranderingen. Het probleem met deze dingen is dat het meest tussendoor en op korte termijn gaat. Terwijl het goed is om zoiets een paar keer te bekijken.
Misschien kunnen we daar wat op verzinnen :-)

In ieder geval, al is het niet perfect: er is een duidelijk verhaal over 3.4.0 verzonden en de bijbehorende informatie is er ook grotendeels.

In jou vertaling zaten wat woorden die ik zelf nooiiit zou kiezen en ook woorden waarvan ik dacht, hé, da's een goeie.

Zal ik wat bij elkaar harken en er een lijntje over opzetten? Er zijn hier nog veeel meer vertalers op de lijst. En voor mij is het wel goed om het eens op een rijtje te krijgen, voor de korte aankondigingen die ik zo tussendoor maak. Als ik me dan gesteund weet door een gezamenlijke lijst voorkeurswoorden, is dat wel zo handig ..

vr. groet,
Cor
 PS - ter referentie je opmerkingen hier nog onder laten staan.

(....) door hun ontwikkelaarsvaardigheden in te zetten voor basis- of
elementaire taken (...)
Veranderingen: "inzetten voor" en een streepje na basis.

(...) De gebruikersomgeving van tekstverwerker (Writer), het
presentatieprogramma (Impress) en het tekenprogramma (Draw) is
verbeterd met vele nieuwe functies (...)
Veranderingen: de zin iets lekkerder laten lopen.

Zie bijlage.

Overigens ben ik op zich wel een voorstander van "zo Nederlands
mogelijk" vertalen. In redelijkheid natuurlijk, want het moet
uiteraard niet te gek (lees: puristisch) worden. Maar ik ben voor
terughoudenheid bij het overnemen van Engelse termen: daar is onze
taal immers gewoon te mooi voor. :-)

Groet, Pjotr.


Op 6 juni 2011 01:12 heeft Cor Nouws<oolst@nouenoff.nl>  het volgende
geschreven:
Pjotr wrote (05-06-11 11:13)

Zie alsnog de bijlage.

Dank je wel. Bijgaand een iets aangepaste. Ik vind je vertaling iha
duidelijk, maar soms héél erg Nederlands. Je snap wat ik bedoel?
Downloaden<>  binnenhalen bijv. Maar anderen waren voor mij wel weer een
schot in de roos - je hebt veel vertaald, schreef je al.
Sommigen van die heb ik toch veranderd.
Kun je er nog naar kijken voor bijv. 12:00 maandag :-D

Zullen we op de lijst enkele van die dingen doorlopen?

Dank je zeer!
Cor

--
  - Cor
  - http://nl.libreoffice.org
--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.