Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi confraters (spitsbroeders ;-) ) vertalers

Op 19/06/2011 12:51, Cor Nouws schreef:

Cor Nouws wrote (06-06-11 20:53)

In jou vertaling zaten wat woorden die ik zelf nooiiit zou kiezen en ook

woorden waarvan ik dacht, hé, da's een goeie.

Zal ik wat bij elkaar harken en er een lijntje over opzetten? Er zijn
hier nog veeel meer vertalers op de lijst. En voor mij is het wel goed
om het eens op een rijtje te krijgen, voor de korte aankondigingen die
ik zo tussendoor maak. Als ik me dan gesteund weet door een gezamenlijke

lijst voorkeurswoorden, is dat wel zo handig ..


OK, hier wat termen die ik zo willekeurig heb vezameld en mogelijke vertalingen er bij. Graag voorkeuren/aanvullingen/...


contributors
  bijdragers
  actieve leden
  contribuanten
  mensen die meewerken
Medewerkers: is de term die we bij het vertalen van de handleidingen hanteren

downloaden
  downloaden
+1

gedownload
  gedownload
+1
  binnengehaald

bug fixes
  foutreparaties
  verbeteringen
herstellingen

release
  release
  uitgave
  versie
context-afhankelijk: vrijgave of versie

release notes
  release notes
  uitgave-opmerkingen
opmerkingen bij versie

build (new build)
  build
  versie
  pakket
  exemplaar
? ik kan niets verzinnen

package (to download)
  pakket
  bestand
Pakket

final (final version)
  definitieve
  finale
  final
definitieve, laatste versie

early adopters
  snelle instappers
+1

hackers
  ontwikkelaars

+1

Ik heb een aantal aanpassingen gedaan aan de Stijlgids van Simon Brouwer, indertijd opgesteld voor OOo. Waar kan ik die kwijt?

Vriendelijke groeten
--

Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1382 / Virusdatabase: 1513/3715 - datum van uitgifte: 06/20/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.