Date: prev next · Thread: first prev next last


Daar zit iets in. Maar een "feestelijke geboorteaankondiging" van een
nieuwe versie, heeft mijns inziens vooral een wervingsfunctie voor
potentiële nieuwe gebruikers.

Daarbij denk ik dan voornamelijk aan geïnteresseerde
Windowsgebruikers, want Linuxgebruikers krijgen LibreOffice doorgaans
al vanzelf mee in het standaard-toepassingenpakket van hun
distributie.

Zo'n Windowsgebruiker "moet", als hij de webstek van LibreOffice NL
bezoekt, vertrouwen krijgen in het aangeboden product. Vertrouwen dat
het een compleet en degelijk pakket is en dat er een deugdelijke
ondersteuning voor is vanuit een grote ontwikkelaarsgemeenschap en
vanuit bekende grote bedrijven.

Als (enigszins) de indruk zou worden gewekt dat het vooral een
speeltje is ván ontwikkelaars vóór ontwikkelaars, dan zou dat een
bredere aanvaarding beslist in de weg staan. Een term als "hacken" in
de aankondiging lijkt me daarom ongewenst.

Overigens denk ik, dat wat extra werk aan de Nederlandse website geen
overbodige luxe is.... Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen.

Groet, Pjotr.


Op 5 juni 2011 12:48 heeft Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende
geschreven:

Het is een beetje cultuur - we zouden dat het beste aan de hackers zelf
kunnen vragen ;-) In LibreOffice/TDF wordt er heel sterk in gezet op het
aantrekken en zich thuis laten voelen van deze programmeurs. En die noemen
zich eerder 'hackers'.
Niet dat ik tégen verandering ben, maar ik ben dus benieuwd naar wat die er
zelf van vinden. En dan hangt het ook nog van de context af of we de ene of
de andere term gebruiken. Niet?

groet,

5)
http://blog.documentfoundation.org/2011/06/03/the-document-foundation-announces-libreoffice-3-4-0/

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.