Date: prev next · Thread: first prev next last


Ben Engbers wrote:


Ik heb nu de hele tekst vertaald maar her en der staan nog welke
enkele vragen (zie de notities in het document)

Naar aanleiding van opmerkingen op de site heb ik de tekst omgewerkt
naar de u vorm (en tegelijkertijd enkele verbeteringen aangebracht).

Dank je wel Ben :-) !

Het stuk over vertaling/landaanpassing heb ik in 'ontwerp' in het CMS gezet. En enkele dingen ingekort / aangepast aan de huidige situatie. (Je merkt dat de teksten al enige maanden oud zijn, en het project in sommige dingen verder is :-) )
Morgen nog wat linkjes toevoegen.

Misschien wil Leo / .. ook kijken naar de tekst, of er vanuit zijn ervaring nog wat anders nodig is dan de internationale tekst?

groetjes,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.