Date: prev next · Thread: first prev next last


Cor Nouws wrote (23-06-11 00:22)

Het stuk over vertaling/landaanpassing heb ik in 'ontwerp' in het CMS
gezet. En enkele dingen ingekort / aangepast aan de huidige situatie.
(Je merkt dat de teksten al enige maanden oud zijn, en het project in
sommige dingen verder is :-) )
Morgen nog wat linkjes toevoegen.

Misschien wil Leo / .. ook kijken naar de tekst, of er vanuit zijn
ervaring nog wat anders nodig is dan de internationale tekst?

Volgende stukje (NB vorige is ook nog niet geheel af ;-) ) :

Er staat een eerste versie van 'wie we zijn' op:
  http://nl.libreoffice.org/wie-we-zijn/
Revisie welkom ! (De afgelopen dagen zijn door diverse mensen heel wat paginaƛ stap voor stap verbeterd - dank!)

Als je de Engelse versie ziet (http://www.libreoffice.org/about-us/) is al duidelijk dat daar meer dingen op de pagina staan. Maar ik heb nog even niet door hoe dat in het CMS moet. Tips - welkom anders vraag ik het op de intern. website-lijst.

groetjes,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.