Date: prev next · Thread: first prev next last


Cor Nouws wrote (05-06-11 12:48)
Pjotr wrote (05-06-11 11:16)
Ik heb in mijn eerste concept van de vertaling van de aankondiging,
voorlopig gekozen voor "code bewerken".
Dus als volgt:
to hack: code bewerken
a hack: een codebewerking

Het vertaling "code bewerken" dekt de lading aardig, denk ik. Het gaat
immers om bestaande code die wordt aangepakt.

Het is een beetje cultuur - we zouden dat het beste aan de hackers zelf
kunnen vragen ;-) In LibreOffice/TDF wordt er heel sterk in gezet op het
aantrekken en zich thuis laten voelen van deze programmeurs. En die
noemen zich eerder 'hackers'.
Niet dat ik t├ęgen verandering ben, maar ik ben dus benieuwd naar wat die
er zelf van vinden. En dan hangt het ook nog van de context af of we de
ene of de andere term gebruiken. Niet?

Nu, als ik dit artikel lees
http://webwereld.nl/de-vijf/107011/5-keer-weg-met-lulzsec.html
kunnen we de term Hacker inderdaad aan de wilgen hangen :-\

groeten
Cor

--

 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.