Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 19-06-11 12:40, Cor Nouws schreef:
Dag allen,

Met dank aan Ben Engbers, staat er nu weer een pagina in het Nederlands
bij: kwaliteits testen (onder Meewerken).

Gisteren in de trein heeft Ben ook nog een pagina vertaald: QA,
kwaliteits testers. Die staat er al in concept op, maar nog niet
gepubliceerd. Moet nog gecorrigeerd en voorzien van de nodige
verwijzingen. Ik ben daar zelf redelijk bekend in, maar hier op de wiki
Dat is vlug! Ik was nog niet klaar maar dinsdag mag ik weer 5 uur
treinen dus woensdag hoop ik wel klaar te zijn.

Bij het vertalen merk ik overigens dat het sneller werkt wanneer je
gebruik maakt van een tabel met 2 kolommen en 1 cel. Zet de Engelse
tekst in de ene en de vertaling in de andere kolom. Zo kun je beter
overzicht houden.

Ben

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.