Date: prev next · Thread: first prev next last


Pjotr wrote (05-06-11 11:16)
Op 5 juni 2011 11:10 heeft Luc Castermans<luc.castermans@gmail.com>

In (5) wordt het woord Hack gebruikt. Hoewel ik dit persoonlijk waardeer en
kan plaatsen heeft dat op de rest van de wereld een heel ander effect!
Ik zou  Hack in het Engels vertalen met "has started coding ...", in het
Nederlands zou ik voor een soortgelijke vertaling gaan.

Ik heb in mijn eerste concept van de vertaling van de aankondiging,
voorlopig gekozen voor "code bewerken".
Dus als volgt:
to hack: code bewerken
a hack: een codebewerking

Het vertaling "code bewerken" dekt de lading aardig, denk ik. Het gaat
immers om bestaande code die wordt aangepakt.

Het is een beetje cultuur - we zouden dat het beste aan de hackers zelf kunnen vragen ;-) In LibreOffice/TDF wordt er heel sterk in gezet op het aantrekken en zich thuis laten voelen van deze programmeurs. En die noemen zich eerder 'hackers'. Niet dat ik t├ęgen verandering ben, maar ik ben dus benieuwd naar wat die er zelf van vinden. En dan hangt het ook nog van de context af of we de ene of de andere term gebruiken. Niet?

groet,

5) http://blog.documentfoundation.org/2011/06/03/the-document-foundation-announces-libreoffice-3-4-0/

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.