Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik heb in mijn eerste concept van de vertaling van de aankondiging,
voorlopig gekozen voor "code bewerken".
Dus als volgt:
to hack: code bewerken
a hack: een codebewerking

Het vertaling "code bewerken" dekt de lading aardig, denk ik. Het gaat
immers om bestaande code die wordt aangepakt.


Op 5 juni 2011 11:10 heeft Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>
het volgende geschreven:
Op 03-06-11 21:11, Cor Nouws schreef:

Samenvatting:

1. https://www.libreoffice.org/download/3-4-new-features-and-fixes/
2. http://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/3.4
3.
http://blog.documentfoundation.org/2011/05/13/announcing-a-new-beta-release/
4. http://wiki.documentfoundation.org/File:Adapt-o-meter.png

En nu de aankondiging:

5.
http://blog.documentfoundation.org/2011/06/03/the-document-foundation-announces-libreoffice-3-4-0/

Ik heb een opzet + stukje vertaling van 1 in het CMS,
Wie kan er helpen met een of ander?


In (5) wordt het woord Hack gebruikt. Hoewel ik dit persoonlijk waardeer en
kan plaatsen heeft dat op de rest van de wereld een heel ander effect!
Ik zou  Hack in het Engels vertalen met "has started coding ...", in het
Nederlands
zou ik voor een soortgelijke vertaling gaan.

Wie nog ?

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.