Date: prev next · Thread: first prev next last


Op zondag 19 juni 2011 16:48:58 schreef Ben Engbers:
Bij sommige termen (bv bug fixes) vraag ik me af of er behoefte is aan
een vertaling. Los daarvan heb ik een paar suggesties ingevoegd.

Ben

Op 19-06-11 12:51, Cor Nouws schreef:
Cor Nouws wrote (06-06-11 20:53)


OK, hier wat termen die ik zo willekeurig heb vezameld en mogelijke
vertalingen er bij. Graag voorkeuren/aanvullingen/...


contributors

  bijdragers
  actieve leden
  contribuanten
  mensen die meewerken => mensen die een actieve bijdrage leveren (het
  hangt ervan af op welke manier ze actief zijn). Anders gaat mijn
  voorkeur uit naar contribuanten.

Ik vertaal het meestal met medewerkers.
 
downloaden

  downloaden

ophalen

gedownload

  gedownload
  binnengehaald

opgehaald

Ik meen zelfs dat downloaden nu in van Dale staat, dus ik gebruik downloaden 
en zijn vervoegingen.

Als er in het Engels retrieve staat dan gebruik ik ophalen.
 
bug fixes

  foutreparaties
  verbeteringen

Dit vindt ik typisch afhangen van de context. Als het vooral door de gewone 
gebruiker gelezen wordt dan prevaleert voor mij dat deze niets van het Engels 
begrijpt en dus gebruik ik foutreparaties; verbeteringen vind ik hier net niet 
de lading dekken.


release

  release
  uitgave
  versie

editie

Ik gebruik nogal eens vrijgave, met name als het iets actiefs uitdrukt.


release notes

  release notes
  uitgave-opmerkingen

Ik gebruik eigenlijk altijd uitgavenotities.


build (new build)

  build
  versie => bouw-versie (bij 'versie' heb ik een associatie met een min
  of meer officiële build) pakket
  exemplaar

package (to download)

  pakket
  bestand

bundel


Omdat een pakket meer dan één bestand kan bevatten, vind ik bestand 
ongeschikt.

final (final version)

  definitieve
  finale
  final


Mijn voorkeur is definitief eind...

early adopters

  snelle instappers

Mooie vondst.


voorlopers

hackers

  ontwikkelaars

Quality assurance
  Kwaliteitsborging

Localization
  Land-aanpassing

Land-aanpassing vind ik niks, ik gebruik taalregio met een werkwoord als ik 
denk dat lokalisatie niet wordt begrepen.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.