Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 4 juni 2011 21:37 schreef Pjotr <pliniusminor@gmail.com> het volgende:

Ik wil punt 5 wel doen (de aankondiging dus).  :-)In deze aankondiging moet naast het obligate noemen
van wat er allemaal zo mooi/nieuw is zeker ook
aangekondigd worden dat deze build een grote
stap in het bouwen van libo door de gemeenschap is!
Als je leest over de bijdragen van een Japaner, iemand
van Red Hat,.. en tevens WAT deze mannen gedaan hebben, dan is dat een
duidelijk bewijs dat het coorperate proces
van eertijds Sun en later Oracle verleden tijd is.

groeten
-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.