Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Ben,

Ten eerste: als je een een ander onderwerp wilt bespreken, graag een nieuw bericht starten... en niet schrijven in reactie op een ander bericht met NB nog het verkeerde onderwerp in de titel. Anders wordt het werken met meerdere discussies, lijsten en nog zo wat onoverzichtelijk. Dank :-)

Ben Engbers wrote (02-06-11 16:17)
[...]
Is er interesse voor de vorderingen en de acties die ik moet ondernemen
om verder te komen met het build-proces?

Ik zou ieder die daarin is geïnteresseerd willen aanraden zich te melden bij de dev-lijst (1) en daar ook de vragen te stellen en tips te geven. Véél meer mensen die meelezen en denken !

Succes & vr. groet,
Cor

1) http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.