Date: prev next · Thread: first prev next last


Ben,

Graag. Bij is is het bouwen nog niet gelukt.

Luc

Op 2 juni 2011 16:17 schreef Ben Engbers <Ben.Engbers@brouwercp.nl> het
volgende:

Sinds enkele dagen probeer ik dagelijks om na './g pull -r' een verse
build te maken. Ik ben nog niet verder gekomen dan smoketestoo_native
maar volgens Tor Lillqist is dat al heel wat :-)
Is er interesse voor de vorderingen en de acties die ik moet ondernemen
om verder te komen met het build-proces?

Ben

Op 02-06-11 12:10, Cor Nouws schreef:
Luc Castermans wrote (02-06-11 08:01)

Alvast enige links:
  https://www.libreoffice.org/download/3-4-new-features-and-fixes/
  http://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/3.4

dit zijn een indrukwekkend aantal veranderingen!   het gaat snel.

Yip :-)
en deze hoort nog bij de uitleg die we moeten gaan geven:

http://blog.documentfoundation.org/2011/05/13/announcing-a-new-beta-release/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.