Date: prev next · Thread: first prev next last


Pjotr wrote (05-06-11 17:22)
Daar zit iets in. Maar een "feestelijke geboorteaankondiging" van een
nieuwe versie, heeft mijns inziens vooral een wervingsfunctie voor
potentiƫle nieuwe gebruikers.
[...]

Eens!
En ik zal dat ook eens op de internationale marketing lijst aankaarten...


Overigens denk ik, dat wat extra werk aan de Nederlandse website geen
overbodige luxe is.... Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen.

Goed gezien ;-)
Had je al een account op
  https://www.libreoffice.org/ForumMemberProfile/register
Dan vraag ik toegang voor je aan.

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.