Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste mensen,

Een stukje mail van de gebruikers-lijst:

 = = =
-------- Original Message --------
Subject: Re: [nl-users] sorteren
Date: Tue, 21 Jun 2011 21:16:59 +0200
From: Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>

Manuel wrote (21-06-11 16:00)
Ik heb een tabel uit WordPerfect overgezet naar een calc-bestand in
[...]
dan krijg ik een foutmelding: “Bereiken met samengevoegde cellen
kunnen alleen gesorteerd worden zonder opmaak” Ik weet niet wat deze
foutmelding inhoudt en wat ik verkeerd doe.

De foutmelding is fout, tenminste niet duidelijk.
Het sorteren gaat niet - is mijn sterke vermoeden - omdat er cellen zijn samengevoegd.

 = = =

Ik wil dus de tekst veranderen van
"Bereiken met samengevoegde cellen kunnen alleen zonder opmaak worden gesorteerd."
naar simpel
  "Bereiken met samengevoegde cellen kunnen niet worden gesorteerd."

Is dat OK?

Verders ... het bijwerken in Pootle gaat wel leuk hoor. ZO heb ik onlangs de tekst in het menu van Tabellen in Writer veranderd. Daar stond "Rasterlijnen verbergen" met het vinkje aan als ze werden weergegeven ... Ik heb dat pas veranderd in "Tabelbegrenzingen" (met inderdaad met het vinkje aan als ze worden weergegeven) en dat vinden we dus al terug in 3.4.1 (vanaf RC1)

vr.groeten,
Cor

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.