Date: prev next · Thread: first prev next last


De overlap is bewust. De ene (3.3.x) is de volledig betrouwbare en
nagenoeg foutvrije stabiele versie, en de andere (3.4.0) is de eerste
editie van de ontwikkelingsversie.

Deze laatste bevat alle nieuwtjes, maar bevat waarschijnlijk ook nog
een hoop onontdekte fouten. Dat maakt 'm ongeschikt voor bedrijven
e.d., die vooral stabiliteit zoeken. Consumenten daarentegen, willen
gewoon graag het nieuwste van het nieuwste en nemen wat kinderziekten
op de koop toe.

Zo'n overlap is heel gebruikelijk in softwareland. Bij vrijwel elke
belangrijke toepassing (en elk besturingssysteem) gaat dat zo.

Op 22 juni 2011 07:59 heeft Kees Kriek <kees538@hotmail.com> het
volgende geschreven:

O ja, nog één vraagje.Waarom zijn er twee releases; 3.3.3 3 en 3.4.0?

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.