Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste mensen,

Bij mijn lessen aan 50+sers doceer ik altijd:
- de linker muisknop = doe dat!
- de rechter muisknop = wat kan hier? (inderdaad kan dat een "keuze-menu"
opleveren...)
Maar het blijft moeite kosten, om ze dat aan te leren...

Met groet,
Dick Stomp

Op 28 maart 2013 09:09 schreef J.A. de Vries <hdv.jadev@gmail.com> het
volgende:

On 2013-03-27 23:26, Freek de Kruijf wrote:
Op woensdag 27 maart 2013 14:09:31 schreef Cor Nouws:
J.A. de Vries wrote (27-03-13 13:48)

Dan moeten we dit in de handleidingen aanpassen. Daar gebruiken we
overigens ook niet popup-menu, maar contextmenu.

Je hebt helemaal gelijk. Contextmenu is een beter woord.

Ook gebruikt - niet beter - is 'snelmenu'

Onder een contextmenu versta ik het menu dat verschijnt bij het
rechtsklikken
(voor rechtshandigen) op een schermgebied dat daar gevoelig voor is.
Er kan ook een menu te voorschijn komen door linksklikken op iets (bijv.
een
knop). Dat menu zou ik geen contextmenu noemen, maar misschien moet ik
er aan
wennen om dat er ook onder te verstaan.

Hmm, daar had ik nog niet bij stilgestaan. Goed opgemerkt Freek!

Zal eens gaan rondsnuffelen om uit te vinden hoe dergelijke menu's
genoemd worden. In mijn ervaring/gedachte is het inderdaad zo dat alleen
menu's die tevoorschijn komen na een klik met de rechter muisknop
contextmenu worden genoemd.

Ik zet het op de lijst van uit te zoeken woorden en kom later met een
suggestie waar we dan weer met z'n allen op kunnen schieten. Eerder mag
natuurlijk ook. Ik sta voor alle suggesties open.

Grx HdV


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.