Date: prev next · Thread: first prev next last


Op zaterdag 30 maart 2013 13:38:39 schreef Alex Plantema:
Op zaterdag 30 maart 2013 13:11 schreef Kees Kriek:
Onder een contextmenu versta ik het menu dat verschijnt bij het
rechtsklikken (voor rechtshandigen) op een schermgebied dat daar gevoelig
voor is. Er kan ook een menu te voorschijn komen door linksklikken op
iets (bijv. een knop). Dat menu zou ik geen contextmenu noemen, maar
misschien moet ik er aan wennen om dat er ook onder te verstaan.

Heet dat geen syntax-menu?

Ik denk submenu.

Alex.

Zeker geen syntax-menu en ook geen submenu. Ik gebruik afrolmenu, ook wel keuzemenu 
als er een pijltje naast een vakje staat en je krijgt de lijst waaruit je kunt kiezen, je kunt 
dan soms ook nog zelf wat invullen. Ook in het hoofdmenu kun je op een item in dat menu 
klikken of er alleen maar met de muisaanwijzer boven te hangen en dan krijg je een een 
afrol- of keuzemenu, waarin dan weer submenu's kunnen zitten vaak aangegeven door een 
groter-dan-teken.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.