Date: prev next · Thread: first prev next last


Ook toevallig.... gisteren was het hier een feestdag, zoals je wellicht
weet ;-))

Op 1 mei 2013 10:30 schreef Leo Moons <leo.moons@telenet.be> het volgende:

Hej Kees,

Zal ik wel doen en gelijk publiceren. Met zoeken en vervangen is het
fluitje van een cent en vandaag is het feestdag in België, dus wat meer
tijd dan anders. ;-)

Bedankt
Vriendelijke groeten,

Leo
Op 01-05-13 09:34, Kees Kriek schreef:

Hi Leo

Mijn voorkeur was ook menubalk dus ik ben het volledig met je eens.
Zal ik de calc documenten die we onderhanden hebben er nog even op
aanpassen?

Groeten, Kees

Op 1 mei 2013 09:02 schreef Leo Moons <leo.moons@telenet.be> het
volgende:

 Hallo,

Sorry dat ik nog eens terugkom op deze oude discussie, maar als ik nog
een
laatste maal een aantal hoofdstukken overlees, ga ik toch weer twijfelen
en
dan brengt het internet misschien wel raad. Ik heb even mijn zoekmachine
aan het werk gezet en blijkt dat menubalk toch wel de voorkeur geniet in
de
meeste middens:

http://support.apple.com/kb/****HT2473?viewlocale=nl_NL&****
locale=nl_NL#<http://support.apple.com/kb/**HT2473?viewlocale=nl_NL&**locale=nl_NL#>
<http://support.**apple.com/kb/HT2473?**viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL#<http://support.apple.com/kb/HT2473?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL#>
**>
http://support.mozilla.org/nl/****kb/wat-er-met-de-menus-**<http://support.mozilla.org/nl/**kb/wat-er-met-de-menus-**>
bestand-bewerken-en-beeld-****gebeurd<http://support.**
mozilla.org/nl/kb/wat-er-met-**de-menus-bestand-bewerken-en-**
beeld-gebeurd<http://support.mozilla.org/nl/kb/wat-er-met-de-menus-bestand-bewerken-en-beeld-gebeurd>

http://www.seniorennet.be/****Pages/Thuis_op_internet/hfst4/**
**4.1.2.php<http://www.seniorennet.be/**Pages/Thuis_op_internet/hfst4/**4.1.2.php>
<http://www.**seniorennet.be/Pages/Thuis_op_**internet/hfst4/4.1.2.php<http://www.seniorennet.be/Pages/Thuis_op_internet/hfst4/4.1.2.php>

http://support.microsoft.com/****kb/962963/nl<http://support.microsoft.com/**kb/962963/nl>
<http://support.**microsoft.com/kb/962963/nl<http://support.microsoft.com/kb/962963/nl>

http://nl.wikipedia.org/wiki/****Menu_%28computerprogramma%29<http://nl.wikipedia.org/wiki/**Menu_%28computerprogramma%29>
<**http://nl.wikipedia.org/wiki/**Menu_%28computerprogramma%29<http://nl.wikipedia.org/wiki/Menu_%28computerprogramma%29>

http://www.gratissoftwaresite.****nl/downloads/Ubuntu+11.04+**met+**
revolutionaire+nieuwe+Unity+****interface<http://www.**
gratissoftwaresite.nl/**downloads/Ubuntu+11.04+met+**
revolutionaire+nieuwe+Unity+**interface<http://www.gratissoftwaresite.nl/downloads/Ubuntu+11.04+met+revolutionaire+nieuwe+Unity+interface>Geef ik hoofdmenu als zoekterm op, dan krijg ik toch wel andere
resultaten
dan het bewuste balkje.

Tegen zo veel geweld kan ik niet op en ga dus overstag. Ik ga menubalk in
de handleidingen gebruiken.

Nogmaals dank voor jullie input.

Vriendelijke groeten

Leo

Op 26-03-13 22:52, J.A. de Vries schreef:

  On 2013-03-26 00:17, Leo Moons wrote:

Hallo,

In de Engelstalige handleidingen wordt tegenwoordig steevast over "Main
menu bar" gesproken. Willen we dat de vertaling er dicht bij aanleunt,
vertalen we dit als Hoofdmenubalk, maar:
1/ dat is nogal een zwaar woord
2/ er is maar één menu, waarom dan een onderscheid maken?
Daarom gewoon menubalk?

Wat vinden jullie?

 Hallo Leo,

Ik zou het op "hoofdmenu" houden.

Vrijwel alle gebruikers van dit type software weten dan waar je het over
hebt en dat is immers het doel van het woord: dat men weet waarop je
doelt.

Heel formeel taaltechnisch benaderd zou je inderdaad moeten zeggen dat
het om de hoofdmenubalk gaat, maar dat bekt niet en bovendien zie je
steeds meer tendens in software om het oude idee van een menubalk (met
nadruk op balk) los te laten. Kijk bijvoorbeeld naar MSO met z'n ribbon
(die ik persoonlijk overigens helemaal niet fijn vind, omdat het onnodig
veel screen real-estate claimt), of naar mobiele toepassingen, of naar
Ubuntu met z'n eigen interface waarbij de "balk" in menubalk ook steeds
meer losgelaten wordt.

Als je dus kiest voor hoofdmenu, submenu, popup-menu etc. dan kun je het
taalgebruik in alle (mogelijk toekomstige) versies van de software en
bijbehorende handleidingen hetzelfde houden.

Grx HdV
--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.