Date: prev next · Thread: first prev next last


Goede avond,

Met gepaste trots kunnen we u meedelen dat de eerste 4 hoofdstukken van de Handleiding voor Calc beschikbaar zijn. [1] We zijn Dick Groskamp erg dankbaar voor het geleverde werk, maar ook Kees Kriek, die meer dan zijn steentje heeft bijgedragen.

Let wel:
De medewerkers hebben er voor gekozen om zo snel mogelijk een handleiding voor Calc te publiceren en gaven de voorkeur om de bestaande vertaling van Dick Groskamp te bewerken in plaats van te wachten op de "Calc Guide 4". Belangrijke wijzigingen tot versie 3.6 werden verwerkt, maar we hadden niet de ambitie om volledig te zijn.

Veel plezier en we horen graag uw suggesties om deze te verwerken in versie 4.

Bedankt
Vriendelijke groeten

[1] http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.