Date: prev next · Thread: first prev next last


Zeker geen syntax-menu en ook geen submenu. Ik gebruik afrolmenu, ook wel
keuzemenu
als er een pijltje naast een vakje staat en je krijgt de lijst waaruit je
kunt kiezen, je kunt
dan soms ook nog zelf wat invullen.
In het Engels wordt er gesproken over een roll down menu. Ik vertaal dit
gewoonlijk als keuzelijst

Ik vind in dit geval keuzelijst ook beter.

Groeten, Kees


Op 31 maart 2013 12:57 schreef Leo Moons <leo.moons@telenet.be> het
volgende:

Hallo,


Onder een contextmenu versta ik het menu dat verschijnt bij het
rechtsklikken (voor rechtshandigen) op een schermgebied dat daar gevoelig
voor is. Er kan ook een menu te voorschijn komen door linksklikken op
iets (bijv. een knop). Dat menu zou ik geen contextmenu noemen, maar
misschien moet ik er aan wennen om dat er ook onder te verstaan.

Heet dat geen syntax-menu?

 Ik denk submenu.

Alex.

Zeker geen syntax-menu en ook geen submenu. Ik gebruik afrolmenu, ook wel
keuzemenu
als er een pijltje naast een vakje staat en je krijgt de lijst waaruit je
kunt kiezen, je kunt
dan soms ook nog zelf wat invullen.

In het Engels wordt er gesproken over een roll down menu. Ik vertaal dit
gewoonlijk als keuzelijst.

   Ook in het hoofdmenu kun je op een item in dat menu
klikken of er alleen maar met de muisaanwijzer boven te hangen en dan
krijg je een een
afrol- of keuzemenu, waarin dan weer submenu's kunnen zitten vaak
aangegeven door een
groter-dan-teken.

 Vriendelijke groeten

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.