Date: prev next · Thread: first prev next last


Op woensdag 27 maart 2013 14:09:31 schreef Cor Nouws:
J.A. de Vries wrote (27-03-13 13:48)

Dan moeten we dit in de handleidingen aanpassen. Daar gebruiken we
overigens ook niet popup-menu, maar contextmenu.

Je hebt helemaal gelijk. Contextmenu is een beter woord.

Ook gebruikt - niet beter - is 'snelmenu'

Onder een contextmenu versta ik het menu dat verschijnt bij het rechtsklikken 
(voor rechtshandigen) op een schermgebied dat daar gevoelig voor is.
Er kan ook een menu te voorschijn komen door linksklikken op iets (bijv. een 
knop). Dat menu zou ik geen contextmenu noemen, maar misschien moet ik er aan 
wennen om dat er ook onder te verstaan.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.