Date: prev next · Thread: first prev next last


Kees Kriek,

Op dinsdag 26 maart 2013, om 12:13 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-discuss] Vraagje over 
vertaling".

KK> Ik zou kiezen voor gewoon 'menubalk'.
KK> Staat ook al heel vaak zo in de handleidingen.
De menubalk is het informatie punt met het 'Hoofdmenu'. Het hoofdmenu
is ondergebracht in een balk boven aan het scherm.

Er bestaat dan tevens de mogelijkheid tot het zichtbaar maken van
onderliggende items (submenu's).

Ik sluit me daarom aan bij hetgeen Cor reeds heeft geschreven,
Hoofdmenu.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.