Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik zou kiezen voor gewoon 'menubalk'.
Staat ook al heel vaak zo in de handleidingen.

Groeten, Kees

Op 26 maart 2013 10:03 schreef Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com> het
volgende:

Op dinsdag 26 maart 2013 00:17:01 schreef Leo Moons:
Hallo,

In de Engelstalige handleidingen wordt tegenwoordig steevast over "Main
menu bar" gesproken. Willen we dat de vertaling er dicht bij aanleunt,
vertalen we dit als Hoofdmenubalk, maar:
1/ dat is nogal een zwaar woord
2/ er is maar één menu, waarom dan een onderscheid maken?
Daarom gewoon menubalk?

Wat vinden jullie?

Hoofdmenu is geheel duidelijk en lijkt mij dus beter.

--
vr.gr.

Freek de Kruijf


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.