Date: prev next · Thread: first prev next lastIk zou het op "hoofdmenu" houden.

Vrijwel alle gebruikers van dit type software weten dan waar je het over
hebt en dat is immers het doel van het woord: dat men weet waarop je doelt.

Heel formeel taaltechnisch benaderd zou je inderdaad moeten zeggen dat
het om de hoofdmenubalk gaat, maar dat bekt niet en bovendien zie je
steeds meer tendens in software om het oude idee van een menubalk (met
nadruk op balk) los te laten. Kijk bijvoorbeeld naar MSO met z'n ribbon
(die ik persoonlijk overigens helemaal niet fijn vind, omdat het onnodig
veel screen real-estate claimt), of naar mobiele toepassingen, of naar
Ubuntu met z'n eigen interface waarbij de "balk" in menubalk ook steeds
meer losgelaten wordt.

Als je dus kiest voor hoofdmenu, submenu, popup-menu etc. dan kun je het
taalgebruik in alle (mogelijk toekomstige) versies van de software en
bijbehorende handleidingen hetzelfde houden.


Dan moeten we dit in de handleidingen aanpassen. Daar gebruiken we
overigens ook niet popup-menu, maar contextmenu.

Groeten, Kees


Grx HdV--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.