Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2013-03-30 13:11, Kees Kriek wrote:
Onder een contextmenu versta ik het menu dat verschijnt bij het
rechtsklikken
(voor rechtshandigen) op een schermgebied dat daar gevoelig voor is.
Er kan ook een menu te voorschijn komen door linksklikken op iets (bijv. een
knop). Dat menu zou ik geen contextmenu noemen, maar misschien moet ik er
aan
wennen om dat er ook onder te verstaan.

Heet dat geen syntax-menu?

Ik heb eigenlijk geen idee.

Het menu dat tevoorschijn komt via rechtsklikken heet inderdaad een
contextmenu, maar hoe het menu wordt genoemd dat tevoorschijn komt bij
linksklikken op een control, dat weet ik niet zo goed.

Ik ga eens snuffelen bij de verschillende widget-sets die een knop met
zo'n pijltje naar beneden ernaast bevatten. Eens kijken hoe zij dat menu
noemen. Als daar al een gestandaardiseerde naamgeving voor is, dan lijkt
het mij het handigste daar bij aan te sluiten. Zodra ik me erin heb
kunnen verdiepen laat ik jullie weten wat ik gevonden heb.

Grx HdV-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.