Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Sorry dat ik nog eens terugkom op deze oude discussie, maar als ik nog een laatste maal een aantal hoofdstukken overlees, ga ik toch weer twijfelen en dan brengt het internet misschien wel raad. Ik heb even mijn zoekmachine aan het werk gezet en blijkt dat menubalk toch wel de voorkeur geniet in de meeste middens:

http://support.apple.com/kb/HT2473?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL#
http://support.mozilla.org/nl/kb/wat-er-met-de-menus-bestand-bewerken-en-beeld-gebeurd
http://www.seniorennet.be/Pages/Thuis_op_internet/hfst4/4.1.2.php
http://support.microsoft.com/kb/962963/nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Menu_%28computerprogramma%29
http://www.gratissoftwaresite.nl/downloads/Ubuntu+11.04+met+revolutionaire+nieuwe+Unity+interface

Geef ik hoofdmenu als zoekterm op, dan krijg ik toch wel andere resultaten dan het bewuste balkje.

Tegen zo veel geweld kan ik niet op en ga dus overstag. Ik ga menubalk in de handleidingen gebruiken.

Nogmaals dank voor jullie input.

Vriendelijke groeten

Leo

Op 26-03-13 22:52, J.A. de Vries schreef:
On 2013-03-26 00:17, Leo Moons wrote:
Hallo,

In de Engelstalige handleidingen wordt tegenwoordig steevast over "Main
menu bar" gesproken. Willen we dat de vertaling er dicht bij aanleunt,
vertalen we dit als Hoofdmenubalk, maar:
1/ dat is nogal een zwaar woord
2/ er is maar één menu, waarom dan een onderscheid maken?
Daarom gewoon menubalk?

Wat vinden jullie?
Hallo Leo,

Ik zou het op "hoofdmenu" houden.

Vrijwel alle gebruikers van dit type software weten dan waar je het over
hebt en dat is immers het doel van het woord: dat men weet waarop je doelt.

Heel formeel taaltechnisch benaderd zou je inderdaad moeten zeggen dat
het om de hoofdmenubalk gaat, maar dat bekt niet en bovendien zie je
steeds meer tendens in software om het oude idee van een menubalk (met
nadruk op balk) los te laten. Kijk bijvoorbeeld naar MSO met z'n ribbon
(die ik persoonlijk overigens helemaal niet fijn vind, omdat het onnodig
veel screen real-estate claimt), of naar mobiele toepassingen, of naar
Ubuntu met z'n eigen interface waarbij de "balk" in menubalk ook steeds
meer losgelaten wordt.

Als je dus kiest voor hoofdmenu, submenu, popup-menu etc. dan kun je het
taalgebruik in alle (mogelijk toekomstige) versies van de software en
bijbehorende handleidingen hetzelfde houden.

Grx HdV--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.