Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 10 mei 2011 15:52 schreef Riemer Thalen <riemer@thalen.nl> het volgende:

Hoi Luc,

Ik ben het met je eens dat die groep C er is. Maar volgens mij is dat geen
doelgroep van LibO. Als bij hen namelijk MS Office is geïnstalleerd (legaal
of illegaal), dan zullen ze dit blijven gebruiken. Ze kijken niet om naar
LibO.
Totdat er natuurlijk een moment komt dat ze moeten gaan betalen
(licentieproblemen bij update, nieuwe computer). Dan gaan ze hopelijk
zoeken
naar alternatieven. Maar dan vallen ze ook weer in doelgroep B.


Ben benieuwd naar je verbeteringen in de flyer. Ik input is nodig!

-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.