Date: prev next · Thread: first prev next last


1. Weet voor wie je schrijft.


M.i. zijn er voor LibreOffice twee hoofddoelgroepen:
a. de ingewijden die weten dat er andere, betere besturingssystemen zijn
dan
Windows, die weten wat FOSS inhoudt en die heel bewust kiezen voor open
source. Deze mensen vertegenwoordigen helaas slechts een kleine groep. Ze
weten van het bestaan van OOo en meestal ook van LibO. Deze groep is over
het algemeen zeer geïnteresseerd in LibO, maar we hoeven het pakket niet
bij
hen te introduceren met een catchy slogan.
b. de mensen die Windows gebruiken, maar liever geen geld betalen voor MS
Office als ze een goed alternatief gratis kunnen downloaden. Dit is de
grote
groep waaruit de groei van LibO moet komen en waarop we ons met de slogan
richten. Het zijn over het algemeen geen computer-nerds, laat staan dat ze
echt hebben nagedacht over de wenselijkheid van FOSS als filosofie.


er is een groep C:

c: de mensen die Windows gebruiken, liever geen geld betalen voor MS
Office en al een versie hiervan geinstalleerd hebben gekregen door de
"buurman".
Dit zijn ook mensen die geen onderscheid kunnen maken tussen het pakket
en het bestand. Voor die mensen is .doc en Word volledig synoniem.
Duitsers noemen deze groep de "Ottonormalanwender", Amerikanen "Joe
Sixpack".

Volgens mij is bovenstaande veruit de grootste groep in getal. Of ze
├╝berhaupt een doelgroep is ....?? wie zegt het ?

Groetjes


-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.