Date: prev next · Thread: first prev next last


Op zondag 27 maart 2011 11:54:41 schreef Cor Nouws:
Beste mensen,

A.s. woensdag is het Document Freedom Day.
   http://www.documentfreedomday.nl/
Ik ben gevraagd om daar wat over LibreOffice te vertellen, dus maak er
wat uurtjes voor vrij.

Nu lijkt het me ook goed om er in ieder geval een eenvoudige flyer te
hebben, die mensen kunnen meenemen en uitdelen aan anderen.

Tussen alle werk van de internationale marketing-groep zie ik nog niet
zoiets, dus ik heb zelf een eenvoudige opzet gemaakt:
   http://wiki.documentfoundation.org/Marketing/nl
Suggesties welkom :-)

Dank & fijne zonnnnnige dag verders,

Cor

Als je het hebt over ODF dan zou ik graag nog vermeld zien dat het een ISO 
standaard is.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.