Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 10 mei 2011 16:29 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende:


Dank beiden voor de reacties.
Zoals al ergens op de wiki staat:
 Idee voor een heel kleine folder, die je zo aan je opa, tante,
 Henk en Ingrid zou kunnen geven :-)


Dat is geen doelgroep definitie. De indeling Riemer geeft houvast.


Dus een simpele, eerste opstapper.
Ik denk dat er al veel goed was in de folder, maar ook nog wel het nodige
verbeterd kan :-)
Zo'n eerste zin hè  " ... het moderne vrije programma voor persoonlijke
office-productiviteit." Toch is (internationaal) bewust voor enkele van die
termen gekozen.In mijn eerste reactie struikelde ik ook al over die zin. Hij beklijft niet
in positieve zin.


Enfin, vanavond ga ik er in ieder geval even voor zitten.
Als ik ergens over dub, of nog andere ideeën erbij krijg, vinden we elkaar
wel op de lijst.


Advies: ook voor flyers het open source proces volgen.

groetjes


-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.