Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Riemer,

Riemer Thalen wrote (10-05-11 18:43)

Op de internationale marketing-list zijn ze ook nog niet uit de keuze van
een slogan. Ze hebben zelfs nog niks over positionering op papier gezet bij
mijn weten.

Ga ik ook niet op wachten.
Ik ben jarenlang actief geweest in OpenOffice.org marketing en weet hoe dat werkt. Sommige acties werkten goed, omdat ze goed waren. En niet omdat er toevallig een degelijk plan aan ten grondslag lag. En de organisatie is er ook niet naar om een degelijk global plan te maken. Maar er loopt hier en daar individuele klasse rond :-)

Het gevaar van een vertaling is niet alleen dat gelijkluidende woorden soms

Uiteraard. In dit geval heb ik een Nederlands verhaal gemaakt, en het 'ter inspiratie' vertaald in het Engels.

andere betekenissen hebben -- control is besturing, niet controle, is een
bekend voorbeeld -- maar ook dat de mentale setting heel anders kan zijn.

Bekend.

Personal productivity is in de VS een tamelijk gebruikelijk begrip, maar in
de Nederlands/Belgische cultuur leeft dat veel minder sterk. Wij hebben het
meestal over "persoonlijke effectiviteit", maar dat gaat dan meer over

Toch is die term door een andere producent van office-software ook in Nederland veel gebruikt. Die hebben het laten vallen. Maar voor een deel van het publiek werkt het nog steeds.
De drive achter het gebruiken van die term komt niet uit de VS trouwens.

zelf-management en samenwerking. Wij kijken niet met die ogen naar
kantoorsoftware.
Een belangrijk onderdeel van localisatie is, naast vertalen naar het
Nederlands, ook het vertalen naar de Nederlandse context en cultuur. Henk en
Ingrid denken anders dan Joe and Lucy.

Dat moet wel haast ja. Joe en Lucy ken ik helemaal niet. Maar ikhoor dagelijks berichten over wat Henk en Ingrid vinden, dus die kennen we nu wel door en door :-D

Ik wil je graag helpen met de folder, maar ik heb tot na het weekend geen
tijd. Bovendien zou ik dat dan ook graag een paar uitgangspunten in
samenspraak willen kiezen. Dat gaat niet in één dag.

Maar zoals je zelf al zei: de folder is in z'n huidige vorm best goed
bruikbaar. Het gaat om fijnslijpen. Dat kan bij een volgende versie toch ook
nog?

Ja hoor. Met de opmerkingen/aanpassingen van Luc kijk ik er nog naar en dan post ik het weer.

vr. groet,
Cor

--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.