Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 10-05-11 19:29, Cor Nouws schreef:

Dat moet wel haast ja. Joe en Lucy ken ik helemaal niet. Maar ikhoor dagelijks berichten over wat Henk en Ingrid vinden, dus die kennen we nu wel door en door :-D

Ik wil je graag helpen met de folder, maar ik heb tot na het weekend geen
tijd. Bovendien zou ik dat dan ook graag een paar uitgangspunten in
samenspraak willen kiezen. Dat gaat niet in één dag.

Maar zoals je zelf al zei: de folder is in z'n huidige vorm best goed
bruikbaar. Het gaat om fijnslijpen. Dat kan bij een volgende versie toch ook
nog?

Ja hoor. Met de opmerkingen/aanpassingen van Luc kijk ik er nog naar en dan post ik het weer.

dat wordt dan:     versie 1.1
vervolgens een slag door Riemer: versie  1.2
etc.

op zijn open source. Zo komen we er!

Luc

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.