Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Luc, Riemer,

Luc Castermans wrote (10-05-11 16:06)

Ben benieuwd naar je verbeteringen in de flyer. Input is nodig!


Dank beiden voor de reacties.
Zoals al ergens op de wiki staat:
  Idee voor een heel kleine folder, die je zo aan je opa, tante,
  Henk en Ingrid zou kunnen geven :-)
Dus een simpele, eerste opstapper.
Ik denk dat er al veel goed was in de folder, maar ook nog wel het nodige verbeterd kan :-) Zo'n eerste zin hè " ... het moderne vrije programma voor persoonlijke office-productiviteit." Toch is (internationaal) bewust voor enkele van die termen gekozen.

Enfin, vanavond ga ik er in ieder geval even voor zitten.
Als ik ergens over dub, of nog andere ideeën erbij krijg, vinden we elkaar wel op de lijst.

Met vr. groeten,
Cor

--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.