Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Jan Holesovsky wrote (15-01-13 20:27)

https://help.libreoffice.org/Main_Page

NL:


{{OrigLang|Welcome to {{ProductName}} Help!}}
<div id="mf-page" title="Welcome">
Dank u wel voor het gebruiken van de [http://www.documentfoundation.org/download/ {{ProductName}}] help. Toets F1 wanneer u maar hulp nodig heeft bij het gebruiken van de {{ProductName}} software, en u zal doorgestuurd worden naar deze website. Het is ook mogelijk om een on-line versie van de Help in uw eigen taal op de computer te installeren.

Als u alleen door de helpt wilt bladeren, gebruik dan de volgende ingangen om makkelijk te navigeren:

* [[Writer/Welcome_to_the_Writer_Help|{{ProductName}} Writer]] (tekstverwerking)
* [[Calc/Welcome_to_the_Calc_Help|{{ProductName}} Calc]] (werkbladen)
* [[Impress/Welcome_to_the_Impress_Help|{{ProductName}} Impress]] (presentaties)
* [[Draw/Welcome_to_the_Draw_Help|{{ProductName}} Draw]] (tekenen)
* [[Common/Database_1|{{ProductName}} Base]] (databases)
* [[Math/Welcome_to_the_Math_Help|{{ProductName}} Math]] (formule editer)
* [[Basic/Basic_Help|{{ProductName}} Basic]] (programmeren met de Basic taal)

== Hoe te helpen ==

Op dit moment verbeteren we nog de hulpmiddelen om de off-line help om te zetten naar de vorm on-line. Op een later moment kunt u ook bijdragen aan het verbeteren van de Help-pagina's. De plannen worden uitgelegd in [http://wiki.documentfoundation.org/Development/Wikihelp de wiki van The Document Foundation].

Raadpleeg de [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Gebruikershandleiding ] voor informatie over het gebruik van wiki software.
</div>--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to l10n+help@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.