Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


The Swedish (sv) translation.

{{OrigLang|Välkommen till {{ProductName}} Hjälp!}}
<div id="mf-page" title="Välkommen">
Tack för att du använder [https://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/ {{ProductName}}] programhjälp. När du behöver hjälp i {{ProductName}} trycker du på tangenten F1 för att komma till denna sida. Du kan även installera {{ProductName}} inbyggda hjälp så finns hjälpfilerna tillgängliga offline.

Om du bara vill bläddra igenom hjälpen så kan du använda följande utgångspunkter för att enklare hitta områden du är intresserad av:

* [[Writer/Welcome_to_the_Writer_Help/sv|{{ProductName}} Writer]] (textdokument)
* [[Calc/Welcome_to_the_Calc_Help/sv|{{ProductName}} Calc]] (kalkylblad)
* [[Impress/Welcome_to_the_Impress_Help/sv|{{ProductName}} Impress]] (presentationer)
* [[Draw/Welcome_to_the_Draw_Help/sv|{{ProductName}} Draw]] (teckning)
* [[Common/Database_1/sv|{{ProductName}} Base]] (databashantering)
* [[Math/Welcome_to_the_Math_Help/sv|{{ProductName}} Math]] (formler)
* [[Basic/Basic_Help/sv|{{ProductName}} Basic]] (programmering med Basic)

== Hur man hjälper till ==

För tillfället finslipas verktygen för att konvertera hjälpfilerna från offlineform till onlineform. I ett senare skede, är planen att man enklare ska kunna hjälpa till att förbättra hjälpfilerna. Planen är beskriven på sidan [http://wiki.documentfoundation.org/Development/Wikihelp The Document Foundation wiki].

Konsultera [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents User's Guide] för mer information om hur man använder wikiprogrammet.
</div>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to l10n+help@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.