Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hi, here is the Slovenian (sl) translation and customization of this page:

{{OrigLang|Dobrodošli v Pomoči {{ProductName}}!}}
<div id="mf-page" title="Dobrodošli">
Hvala, ker uporabljate pomoč za paket
[http://sl.libreoffice.org/prenosi/ {{ProductName}}]. Pritisnite F1,
kadar koli potrebujete pomoč ob uporabi programja {{ProductName}}, in
preusmerjeni boste na to stran. Poleg tega lahko namestite tudi
celotno vsebino pomoči v svojem jeziku na svoj računalnik.

Če želite zgolj brskati po pomoči, lahko uporabite naslednje vstopne
točke za enostavnejše krmarjenje:

* [[Writer/Welcome_to_the_Writer_Help/sl|{{ProductName}} Writer]]
(urejanje besedil)
* [[Calc/Welcome_to_the_Calc_Help/sl|{{ProductName}} Calc]] (preglednice)
* [[Impress/Welcome_to_the_Impress_Help/sl|{{ProductName}} Impress]]
(predstavitve)
* [[Draw/Welcome_to_the_Draw_Help/sl|{{ProductName}} Draw]] (risanje)
* [[Common/Database_1/sl|{{ProductName}} Base]] (obdelava zbirk podatkov)
* [[Math/Welcome_to_the_Math_Help/sl|{{ProductName}} Math]] (urejanje formul)
* [[Basic/Basic_Help/sl|{{ProductName}} Basic]] (programiranje v jeziku Basic)

== Kako lahko sodelujete ==

Trenutno še vedno izpopolnjujemo orodja, ki pretvorijo pomoč programa
v spletno obliko.

Če želite sodelovati pri prevajanju gradiv za LibreOffice iz
angleščine v slovenščino, stopite v stik z
[http://sl.libreoffice.org/slovenjenje-2/ ekipo slovenjenja
LibreOffice]. Veseli bomo vaše pomoči!

</div>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to l10n+help@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.