Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hi,

following you have CA (Catalan) translation

Best regards,
Joan Montané


{{OrigLang|Us donem la benviguda a l'ajuda del {{ProductName}}!}}
<div id="mf-page" title="Ús donem la benvinguda">
Gràcies per usar l'aplicació d'ajuda del [
http://ca.documentfoundation.org/baixada/ {{ProductName}}]. Premeu F1  a
qualsevol punt on necessiteu ajuda en l'ús del {{ProductName}}, i sereu
redirigit a aquest lloc.  Alternativament, podeu instal·lar una versió fora
de línia de l'ajuda en la vostra llengua.

Si només voleu explorar l'ajuda, useu els punts d'entrada següents per a
una navegació més fàcil:

* [[Writer/Welcome_to_the_Writer_Help/ca|{{ProductName}} Writer]]
(documents de text)
* [[Calc/Welcome_to_the_Calc_Help/ca|{{ProductName}} Calc]] (fulls de
càlcul)
* [[Impress/Welcome_to_the_Impress_Help/ca|{{ProductName}} Impress]]
(presentacions)
* [[Draw/Welcome_to_the_Draw_Help/ca|{{ProductName}} Draw]] (dibuixos)
* [[Common/Database_1/ca|{{ProductName}} Base]] (bases de dades)
* [[Math/Welcome_to_the_Math_Help/ca|{{ProductName}} Math]] (edició de
fórmules)
* [[Basic/Basic_Help/ca|{{ProductName}} Basic]] (programació usant el
llenguatge Basic)

== Com participar-hi ==

Actualment, encara estem ajustant les eines de conversió de l'ajuda en
format fora de línia al format en línia. Posteriorment, podreu participar i
millorar les pàgines d'ajuda.  La planificació es descriu a [
http://wiki.documentfoundation.org/Development/Wikihelp wiki de The
Document Foundation] (en anglès).

Consulteu la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents/ca Guia
d'usuari] per a informació sobre l'ús del programari wiki.
</div>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to l10n+help@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.