Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei,

hieno homma. En olisi tuota ehkä itse hoksannut katsoa.

JusSi

7. helmikuuta 2012 21.10 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:


Englanninkielisiä nimiä voi käyttää, vaikka käyttöliittymä olisi suomeksi:
Työkalut -> Asetukset -> LibreOffice Calc -> Kaava -> Käytä
englanninkielisiä
funktionimiä.Harri-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.