Date: prev next · Thread: first prev next last


On Friday 27 January 2012, Otto Kekäläinen wrote:
Varmaankin sitten lykätään VALO-CD v8:n julkaisua kunnes 3.5 tulee
ulos ja siihen sopiva uusi Voikko.

VALO-CD v8:iin tulee myös mukaan Flossmanaualsin uusi LibreOffice-opas.

Pitäisi varmaan sitä ennen päivittää tuota opasta hiukan, koska Windows-
asennus on jälleen hiukan yksinkertaistunut edellisestä versiosta. Vaihe, 
jossa asennusohjelma purkaa tiedostot väliaikaiseen kansioon, on vihdoin 
jäänyt pois.

Kokonaan tuota kohtaa ei ohjeesta ehkä kannata poistaa, koska versio 3.4 on 
saatavilla sivuiltamme ainakin ensi kesään saakka. Mutta ohjeessa voisi olla 
maininta, ettei kyseistä vaihetta ole versiota 3.5 asennettaessa.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.