Date: prev next · Thread: first prev next last


Uusi Voikko-lisäosa Windowsille on nyt testattavissa. Lisäosan voi ladata
osoitteesta

  http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-win/3.3.0.20120120/voikko-laaja.oxt

Testausvaiheessa on saatavilla vain "laaja" versio, joka sisältää
perussanaston lisäksi kaksi valinnaista lisäsanastoa. Lopullisen julkaisun
yhteydessä laitan saataville myös perusversion, jossa lisäsanastoja ei
ole.

Uutta tässä versiossa:

 * Päivitetty Suomi-malaga versiosta 1.8 version 1.11 esiversioon.
Päivityksen myötä oikolukusanasto on laajentunut ja useita virheitä
oikoluvussa on korjattu.
 * Päivitetty libvoikko versiosta 3.1 versioon 3.4.1 ja
openoffice.org-voikko versiosta 3.1.2 versioon 3.3. Päivitysten myötä mm.
kieliopin tarkistimen toimintaan on tullut useita parannuksia.
 * Uutena ominaisuutena kieliopin tarkistuksessa tarjotaan
lisätietolinkki, jonka kautta voi lukea tarkempia ohjeita virheen
korjaamiseksi ja välttämiseksi. Tämä ominaisuus on käytettävissä
ainoastaan LibreOfficen versiosta 3.5beta3 lähtien.

Tämä versio on testattu toimivaksi yhdistelmillä LibreOffice 3.4.5 +
Windows XP ja LibreOffice 3.5beta3 + Windows Vista. Toivoisin
mahdollisimman paljon raportteja onnistuneista ja epäonnistuneista
asennuksista näillä tai muilla LibreOfficen ja Windowsin versioilla.
Toimivuutta OpenOffice.orgin kanssa sopii myös testata.

Tarkoitus on korvata nykyinen Voikko-lisäosa tällä uudella versiolla
hiukan ennen LibreOffice 3.5:n julkaisua.

Harri


-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.