Date: prev next · Thread: first prev next last


On Thursday 26 January 2012, Jussi Silvonen wrote:
tässä vielä yksi esimerkki. Ohjelma LibO 3.4.4 ja käyttis Linux niin kuin
edellisessäkin esimerkissä. Voikko ei tunnista verbien tautologiaa, jos
verbit eivät ole vierekkäin. Tässä esimerkki tyypillisestä virheestä, joka
jää kun leikataan ja liimataan sanoja uusiin paikkoihin:

 "Eri tavoin vammaisten asema ratkesi itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä
ratkesi oppivelvollisuudesta vapauttamisella, ja – sikäli kun koulutusta
ylipäänsä tarjottiin – erillisillä, muusta koululaitoksesta irrallisilla
oppilaitosjärjestelyillä."

Tämäkin on luultavasti toteutettavissa, yritän saada sen seuraavaan versioon.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.