Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei Harri!

Hienoa, jos saat tuon mukaan seuraavaan versioon. Kokemukseni mukaan
yliopistolla esiintyy opiskelijoilla systemaattisesti virheitä:
- yhdyssanoissa
- verbien monikon taivuttamisessa
- possessiivisuffiksin käytössä.

Englanti ja mainonnan kieli siis lyövät läpi kielen käyttöön. Eli ainakin
noita pitäisi pystyä systemaattisesti seuraamaan.

Valitettavasti pääsen aika harvoin tuolle Win7 koneelle, jolla nämä
kokeiluversiot ovat. Menee taas miltei kaksi viikkoa ennen kuin on seuraava
mahdollisuus. Mutta tässä alla yksi havainto lisää. Kirjoitapa seuraava
lause, niin näet hauskan korjausehdotuksen.

"Tätä ei käsittääkseni voi näin esittää."

Voikko käsittää tässä rakenteen väärin. "käsittääkseni" ei ole tässä -
käsittääkseni - se taipuva verbi, vaikka Voikko niin olettaa.

Toivottavasti ehdin tähän keväällä, kun opetusjakso päättyy maaliskuussa,
hieman paneutumaan.

JusSi

24. tammikuuta 2012 18.16 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:


Kiitos testauksesta! Tuo "He keskusteli keskenään" hyväksytään, koska
siihen liittyvää tarkistussääntöä ei ole (kukaan ei sitä vielä ole
pyytänyt). Se on kyllä toteutettavissa, voin ottaa sen tehtäväksi
seuraavaan versioon.-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.