Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 07 February 2012, Jussi Silvonen wrote:
Calcin käytössä meinasi mennä sormi suuhun ennen kuin tajusin, että
yhtälöiden nimet on suomennettu. En ole koskaan käyttänyt suomenkielisiä
nimiä yhtälöissä, joten täytynee ottaa takaisin englanninkielinen
käyttöliittymä. En ole tätä keskustelua seurannut, mutta ilmeisesti
funktioiden suomennettuja nimiä toivottu, kun ne nyt ovat suomeksi. Se
taitaa olla liian monimutkaista, että sen voisi valita kummalla kielellä ne
ovat - vaikka käyttöliittymä muuten olisi suomennettu.

Englanninkielisiä nimiä voi käyttää, vaikka käyttöliittymä olisi suomeksi: 
Työkalut -> Asetukset -> LibreOffice Calc -> Kaava -> Käytä englanninkielisiä 
funktionimiä.

Eräät lisäosafunktiot jäävät tosin suomenkielisisiksi tämänkin asetuksen 
kanssa, mutta olettaisin niiden olevan verrattain harvoin käytettyjä. En 
ehtinyt tuota bugia korjaamaan, koska se olisi vaatinut koodiin laajempia 
muutoksia, mutta toivottavasti minä / joku muu saa sen korjattua myöhempiin 
versioihin (vika koskee muitakin kieliä, eikä siitä ole erityisemmin 
valituksia tullut kansainvälisillä palstoilla, joten asia tuskin on kovin 
kiireellinen).

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.