Date: prev next · Thread: first prev next last


On Saturday 21 January 2012, Tom Ingberg wrote:
Edellisen version korvaaminen WinXP+ LibreOffice 3.4.5 -yhdistelmällä
onnistui hyvin ja oikoluku toimii. Erinomaista työtä!

Kiitos testauksesta!

Jos valitsen Voikon asetuksista murresanaston, tehdään tarkistus
ilmeisesti sillä sekä perussanastolla.

Kyllä, murresanasto yksinään ei kattaisi läheskään kaikkia sanoja 
tyypillisestä murretekstistä.

En tarvitse seuraavaa
käytännössä, mutta kysyn silti että onko mahdollista ottaa käyttöön
kaikki kolme sanastoa samaan aikaan?

Ei suoraan asetusten kautta. Tarjolla on kuitenkin muitakin sanastoja kuin nuo 
kolme, ja eräs niistä (morfologisen analyysin sanasto) sattumalta sisältää 
melko tarkasti juuri tuon kysymäsi yhdistelmän. Sanastoja voi ladata täältä:

  http://www.puimula.org/htp/testing/voikko-snapshot/

ja niiden avulla voi melko helposti rakentaa mukautetun Voikko-lisäosan, jossa 
on mukana juuri ne sanastot, joita itse tarvitsee. Lisäosan oxt-paketin voi 
purkaa (se on zip-tiedosto) ja tämän jälkeen korvata alihakemistossa "2" 
olevat sanastot niillä, jotka saat kun purat yllä mainitulla sivulla olevat 
zip-paketit. Ja lopuksi oxt-paketti pitää tietysti pakata uudestaan ja asentaa 
LibreOfficeen.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.