Date: prev next · Thread: first prev next last


2012/1/20 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi>:
Uusi Voikko-lisäosa Windowsille on nyt testattavissa. Lisäosan voi ladata
osoitteesta

 http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-win/3.3.0.20120120/voikko-laaja.oxt

Testausvaiheessa on saatavilla vain "laaja" versio, joka sisältää
perussanaston lisäksi kaksi valinnaista lisäsanastoa. Lopullisen julkaisun
yhteydessä laitan saataville myös perusversion, jossa lisäsanastoja ei
ole.

Hei,

Edellisen version korvaaminen WinXP+ LibreOffice 3.4.5 -yhdistelmällä
onnistui hyvin ja oikoluku toimii. Erinomaista työtä!
Jos valitsen Voikon asetuksista murresanaston, tehdään tarkistus
ilmeisesti sillä sekä perussanastolla. En tarvitse seuraavaa
käytännössä, mutta kysyn silti että onko mahdollista ottaa käyttöön
kaikki kolme sanastoa samaan aikaan?

-- 
Ystävällisin terveisin
Tom

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.