Date: prev next · Thread: first prev next last


Jussi Silvonen kirjoitti 26.1.2012 klo 10.17:

"Tätä ei käsittääkseni voi näin esittää."

Voikko käsittää tässä rakenteen väärin. "käsittääkseni" ei ole tässä -
käsittääkseni - se taipuva verbi, vaikka Voikko niin olettaa.

En tiedä, miten Voikko tuon käsittää, muttä tässä yksi jäsennys:

  - "Käsittääkseni" on kvantumlauseenvastike 'sikäli kuin käsitän' ja on
    adverbiaali, joka määrittää predikaattia.

  - Verbiketju "ei voi esittää" on predikaatti.

  - "Tätä" on objekti (predikaatille).

  - "Näin" on adverbiaali, joka määrittää predikaattia.

  - Lauseessa on näkymätön subjekti, nollasubjekti (yks. 3. p.), jonka
    merkitys on 'kuka tahansa, kukaan'.

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.